İnək, dəvə, keçi, qoyun və s. iri və xırda buynuzlu heyvanlar üçün, waikato ölçmə cihazlı, avtomatik süd sağım sistemi.

Sistem minimum 8, maksimum 64 pistonlu ola bilər.

Sistemə daxildir:
Vakuum sistemi, pulsasiya sistemi, süd boru sistemi, süd qəbuledici sistem, yuyucu sistem, şüşə süd sayğacı və braket.

Gərginlik 380V / 50Hz (üç fazalı) (tələb olunduqda)
Şüşə süd sayğacının tutumu 28 litr (sifariş əsasında)
İnəklər üçün pulsasiya tezliyi 60:40 (tənzimlənən)

Düzülüş sırası: minimum - 2x4, maksimum - 2x32
Sistem:  Herringbone

 

Qeyd: Qiymət 1 ədəd piston üçün göstərilib

 

Minimum sifariş: 8 piston

AVTOMATİK SÜD SAĞIM SİSTEMİ (WAIKATO)

SKU: HL-G2
$2.295,00Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı