İnək, keçi, qoyun s. iri və xırda  buynuzlu heyvanlar üçün balon tipli sağım sistemi.

Sistem minimum 3, 6 və 10 pistonlu olur.

Sistemə daxildir:

1. Sağım avadanlığı , vakum pompa

2. Vakum vanna, vakum regulyatoru, vakum ölçmə cihazı və s.

3. Sağım sistemi süd balonu,  süd plivizatoruvə s.

 

Gərginlik 220V / 50Hz (üç fazalı) (tələb olunduqda)
Balonun həcmi 25 litr (sifariş əsasında)
İnəklər üçün pulsasiya tezliyi 60:40 (tənzimlənən)
Sistem:  Balonlu sağım sistemi

 

Minimum sifariş: 1 dəst

BALON SAĞIM SİSTEMİ

$1.650,00Price
Heyvan başına qiyməti seç

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı