Bu tip qəfəslərdən ana və bala dovşanların bir yerdə saxlanılması və yetişdirilməsi üçün istifadə edilir. Qəfəsin alt hissəsində avtomatik peyin yığım xətti də quraşdırıla bilər. Qəfəslərin ölçüsü və həcmi müştərinin istəyinə uyğun da dizayn edilə bilər.

   Yemləmə, su vermə və plastik döşəmə avadanlığı əlavə olaraq qəfəsin üzərinə quraşdırılır

   Qəfəs 12 baş ana dovşan üçün nəzərdə tutulub. Doğulan balalar qəfəsin üst qatında saxlanılır.

 

Minimum sifariş: 10 ədəd

DOVŞAN QƏFƏSİ

$880,00Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı