H qəfəsi tipli, avtomatik yumurtalıq, quşçuluq sistemi.

Sistemdən əsasən yumurta istehsalı üçün istifadə edilir.

Sistemə nəzarət tam avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. 

Təklif olunan sistemin quş tutumu: 40000 baş

Binanın Ölçüsü: 100m*13m

Qəfəslərin sırası: 4 sıra, 4 qat

Sistemə daxildir:

- Yem silosu

- Elektrostatik H tipli qəfəs sistemi, 160 baş/qəfəs, yemləmə və suvarma sistemi

- Avtomatik peyin yığım sistemi

- Avtomatik yem paylama sistemi

- Avtomatik yumurta yığım sistemi.

- Havalandırma sistemi, radiator, ventilyator, çərçıvə 

- İstilik sistemi

- Avtomatik idarə etmə sistemi

 

Göstərilən qiymət istehsal gücü 40000 baş quş olan fermada,1 ədəd quş üçün nəzərdə tutulub.

Minimum: 10000 baş quş

H QƏFƏS TİPLİ YUMURTALIQ QUŞÇULUQ SİSTEMİ

SKU: QAHQ01
$3,80Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı