Horizontal süd saxlama və sərinlətmə tankı.

Südün yığılıb saxlanılması üçün istifadə edilir.

Avadanlıq iki hissədən ibarətdir: Paslanmaz poladdan hazırlanmış tank və sərinlətmə aqreqatı.

Texniki parametrləri həcmə görə dayişir.

HORİZONTAL SÜD SƏRİNLƏTMƏ VƏ SAXLAMA TANKI

$4.625,00Price
Həcmə görə qiyməti seç

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı