Sultani üzüm növü.

 • Sarı, yumru, kiçik  giləlidir.
 • 10 avqust- 20 sentyabra qədər  məhsul yığımı zamanıdır.
 • Salxımın çəkisi 2 kq
 • Həm qurudulub kişmiş kimi, həmdə süfrəlik üzüm kimi istifadə edilir.
 • Dünyanın tanıdığı, dünya bazarında önəmli yerə sahibdır, dayanıqlılığı ilə diqqət çəkir, üzüm növləri arasında önəmli yeri var. İntensiv bağçılıq sistemində becərildikdə yüksək məhsuldarlıq əldə etmək olur.

 

Minimum sifariş: 500 ədəd

SULTANİ ÜZÜM NÖVÜ

SKU: BTU12
$3,60Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı