TORPAQSIZ ƏKİN İSTİXANA KOMPLESKİ:

İstixana kompleksi haqqında:

Layihə, bölgənin ( Bakı ətrafı) iqlim qurşağının şərtlərinə uyğun olaraq hesablanmışdır.Təklif olunan istixana kompleksi yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Belə ki, əgər istehsal texnologiyasına düzgün raiyyət olunsa, 1 il ərzində, 1 hektar ərazidən 600 tona yazın məhsul (pomidor) əldə etmək olar. Şirkətimiz bu sahədə öz təcrübəsini sizinlə bölüşməyə hər an hazırdır. Müştərinin istəyinə uyğun olaraq layihəni açar təslində təhvil verə bilərik.

Layihədə Qotik tilpli istixana konstruksiyası təklif edilib. Yandan örtük 10 mm qalınlığında polikarbonat, damda isə 200 mikron qalınlı polietilen örtükdən istifadə edilib.

Ümumilikdə, torpaqsız əkin istixana kompleksi aşağıakı hissələrdən ibarətdir:

NO

Adı

Açıqlama

1

İSTİXANANIN METAL KONSTRUKSİYASI

KOLONLAR : 2.00 MM X 80 X 80

KƏNAR KOLONLAR : 2,5MT ARA İLE

İÇ KOLONLAR :5 MT ARA İLE

2

HAVALANDIRMA

MOTOR, KRAMYER,BAĞLAYICILAR VƏ S.

3

POLİETİLEN ÖRTÜK

36 AYLIQ, 7 QATQILI

4

KLİPSLƏR

KLİPS YUVASI VƏ MƏFTİLİ

5

POLİKARBONAT 10 MM

POLİKARBONAT, U VƏ P PROFİLLƏRİ DAXİL

6

TÜL (30 MESH)

HƏŞARAT ƏLEYHİNƏ TÜL

7

YER ÖRTÜYÜ

AĞ RƏNG, 100 QR/m²

8

GUTTER DRENAJ SİSTEMİ

0.6*600MM, ASQILI SİSTEM

9

KOKOPEAT SUBSTRATI

21 LİTRLİK

10

PƏRDƏ SİSTEMİ

PH 55, TROSLU

11

İSTİLİK SİSTEMİ

QAANXANA  SİSTEMİ, İSTİ SU PAYLAMA ŞƏBƏKƏSİ, CO2 GENERATOR, SPOT AYAQLAR VƏ S.

12

FANLAR

HAVA SİRKULYASİYA FANLARI

13

SULAMA VƏ GÜBRƏLƏMƏ SİSTEMİ

İQLİM KONTROL SİSTEMİ, SULAMA VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ, AVTOMATİK GÜBRƏLƏMƏ SİSTEMİ, METAL SU REZERVUARLARI, BORU, KRAN  VƏ S.

 

14

SİSLƏMƏ SİSTEMİ

İSTİXANA DAXİLİ SİSLƏMƏ SİSTEMİ

15

BİTKİ ASQI SİSTEMİ

ŞTİL ASQI SİSTEMİ 2.5 MM,

BİTKİ KLİPSİ, ASQI İPİ DƏMİRLİ, BİTKİ YATIRMA TELİ

16

İSTİXANA İÇİ ELEKTRİK SİSTEMİ

İSTİXANANIN İŞIQLANDIRILMASI,MOTORLAR, PƏRDƏ, QAZANXANA SİSTEMİ, SULAMA SİSTEMİ, MƏRKƏZİ ELEKTRİK QUTUSU

17

ARABALAR

BİTKİYƏ QULLUQ

MƏHSUL YIĞIMI

 

Qiyməti: 42.90 usd/kvm

Minimum sifariş: 1 hektardır.

TORPAQSIZ ƏKİN İSTİXANA KOMPLESKİ

$42,90Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı