Vertikal süd saxlama və sərinlətmə tankı.

Südün yığılıb saxlanılması üçün istifadə edilir.

Avadanlıq iki hissədən ibarətdir: Paslanmaz poladdan hazırlanmış tank və sərinlətmə aqreqatı.

Texniki parametrləri həcmə görə dayişir.

VERTİKAL SÜD SƏRİNLƏTMƏ VƏ SAXLAMA TANKI

$4.625,00Price