Avtomatik yerdən qidalanma quşçuluq sistemi.

Sistemdən əsasən ətlik quş istehsalı üçün istifadə edilir.

Sistemə nəzarət tam avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. 

Sistem qalxıb - enir.

Quş yerləşdirilməsi: 13-15 quş/kvm hesablanmışdır.

Binanın Ölçüsü: 60m*13m

Sistemə daxildir:

- Yem silosu

- Ana xətt yem ötürmə sistemi, yem sensoru

- Yem paylama xətti, yem bunkeri, yem qabları

- Su paylama xətti, nipler

- Havalandırma sistemi, radiator, ventilyator, çərçıvə 

- İstilik sistemi

- Dezinfeksiya avadanlığı

- Avtomatik idarə etmə sistemi

 

Göstərilən qiymət 1 ədəd quş üçün nəzərdə tutulub.

Minimum sifariş: 10000 baş quş

YERDƏN QİDALANMA QUŞÇULUQ SİSTEMİ

SKU: QAYQ01
$2,60Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı