Quşçuluq avadanlıqları

Quşçuluq təsərrüfatı üçün avadanlıqların satışı və quraşdırılması

                  Cücə, toyuq, broyler, bidirçin, hindtoyuğu və dövşan yetişdirilməsi üçün hər növ avadanlıqların, qəfəslərin və digər sistemlərin açar təslim layihələndirilməsini, satışını və quraşdırılamsını təklif edirik. Şirkətimizin xammaldan başılayaraq hazır məhsulun əldə edilməsinə qədər olan istehsal prossesinin yaraıldması üçün sizinlə öz təcrübəsini bölüşməyə hazırdır. Təklif olunan avadanlıqlar və sistemlər, müştərinin istəyinə uyğun olaraq, əl ilə ,yarım avtomat, tam avtomat və rəqəmsal idarəetmə sisteminə malik quraşdırılır. Dünyada istifadə edilən bu tip texnologiyalar hər il inkişaf edir və dəyişir. Şirkətmiz sizə bu səhədə olan ən son innovativ texnologiyaların tətbiqi üçün öz xidmətlərini təklif edir.

        Şirkətimiz sizə ev quşlarının saxlanılması üçün quşçuluq fabriki və  avadanlıqlarını təklif edir. Fermalar tərəfimizdən layihələndirilir, quraşdırılıb açar təslim təhvil verilir.Bu fermalar ətlik və yumurtalıq olub, avtomatlaşdırılmış müasir tipli texnologiyalarla təchiz olunur.

Avadanlıqlara daxildir:
Havalandırma sistemi.
İstilik sistemi.
Qidalandırma sistemi.
Suvermə sistemi.
Peyin ayırma sistemi.
Yumurta yığma və qablaşdırma sistemi.
Qəfəslər.
İdarəetmə sistemi.
Kəsim sexi və s...

AVADANLIQLAR

Avtomatik yerüstü qidalanma sistemi

Sistemə daxildir:

1. Qida ötürma sistemi.

2. Qida paylama sistemi.

3. Su paylama sistemi.

4. Püskürtmə dizenfeksiya sistemi.​

5. Avtomat idarəetmə sistemi.

6. Havalandırma və nəmləndirmə sistemi.

7. İstilik sistemi

Sistemin texniki göstəriciləri layihəyə uyğun hazırlanılır.​

Qəfəs sistemləri

          Sənaye üsulu ilə quşçuluq istehsalı  müxtəlif növ qəfəs sistemlərinin tətbiqi ilə aparılır. Şirkətimiz sizə aşağıda göstərilmiş müxtəlif  növ - quşlqrın, bildirçinlərin və dövşanların yetişdirilməsi üçün qəfəs sistemlərinin satışını və quraşdırılmasını təklif edir:

  • A tipli avtomatik qəfəs sistemi.

  • A tipli manual qəfəs sistemi.

  • H tipli avtomatik qəfəs sistemi.

  • H tipli manual qəfəs sistemi

  • Dovşan yetişdirmə qəfəsləri və s.

İnkubatorlar

                    İnkubatorlar tam avtomatlaşdırılmışdır. Rütubətə və tempratura tam nəzarət, qəfəslərin 45 dərəcə bucaq altında çevrilməsi avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Rəqəmsal idarəetmə panelinə malikdır.Yumurta tutumuna görə aşağıdakı qruplara bölünür.

440, 880, 1848, 5280, 9856, 22528 ədəd.

Avadanlıqlar

 

 

Show More
Peyin yığım xətti                     Peyin yığımı avadanlığı                         Yem qabı                       Suvarma sistemi
Show More
       Yem silosu                    Yem qarışdırma mikseri                 Havalandırma pəri              Havalandırma radiatoru

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

QUŞÇULUQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Qəfəslər

İnkubatorlar

HEYVANDARLIQ SİSTEMİ

Ferma avadanlıqları

Süd sağımı və emalı

Kəsim avadanlıqları

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                       Cəfər Cabbarlı 44, Bak