Kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının satışı, çatdırılması və quraşdırılması.

Kateqoriyalar:

Satış və ödəniş qaydaları:

Məhsul seçimi

İlk olaraq online mağazamızdan sizə uyğun olan məhsulları seçirsiz və bizimlə əlaqə saxlayırsız

I mərhələ

Müqavilə

İkinci mərhələdə məhsulların satışı və çatdırılması üçün müqavilə imzalanır

II mərhələ

Ilkin ödəniş

Müqavilə imzalanan zaman məhsulun dəyərinin 30% - i həcmində ilkin ödəniş edilməlidir.

III mərhələ

Tam ödəniş

Məhsul təhvil verilən zaman, qalan son 70% - də ödənilir.

IV mərhələ

Qeyd: saytda göstərilən qiymətlər EXW (zavod təslim) qiymətlərdir.

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı