Kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün texnika və qoşquların satışı və çatdırılması.

              Şirkətimiz kənd təsərrüfatının müxtəlif  sahələri üzrə ( əkinçilik, heyvandarlıq, bağçılıq və s.) dünyanın məşhur texnika və avadanlıq  istehsalçılarından sizə traktor, kombayn, qoşqular və s. bu kimi texnikaların satışını və çatdırılması təklif edir. Hal-hazırda dünyanın bir çox qabaqcıl müəssisələri bu texnikalardan uğurla istifadə edirlər.Təklif edilən texnikalar və qoşqular aşağıdakı quruplara bölünür.

TEXNİKALAR

Traktorlar, kombaynlar və s. texnikalar.

QOŞQULAR

Traktor üçün qoşqular - kultivator, laped, gübrələmə və s.

KİÇİK TEXNİKALAR

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı