Kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün texnika və qoşquların satışı və çatdırılması.

              Şirkətimiz kənd təsərrüfatının müxtəlif  sahələri üzrə ( əkinçilik, heyvandarlıq, bağçılıq və s.) dünyanın məşhur texnika və avadanlıq  istehsalçılarından sizə traktor, kombayn, qoşqular və s. bu kimi texnikaların satışını və çatdırılması təklif edir. Hal-hazırda dünyanın bir çox qabaqcıl müəssisələri bu texnikalardan uğurla istifadə edirlər.Təklif edilən texnikalar və qoşqular aşağıdakı quruplara bölünür.

TEXNİKALAR

Traktorlar, kombaynlar və s. texnikalar.

QOŞQULAR

Traktor üçün qoşqular - kultivator, laped, gübrələmə və s.

KİÇİK TEXNİKALAR