Biznes plan və təqdimatın hazırlanması

          Hər bir biznes yaranmazdan öncə onun ideyası yaranır. Daha sonra yaranmış ideyanın həyata keçirilməsi üçün biznes plan, texniki plan və s. hazırlanır. Bu zaman, bu  sahədə təcrübəsi olan ekspertlərin köməyinə ehtiyac duyulur. Bu işlərin görülməsi ilə əlaqədar olaraq şirkətimiz sizə aşağıdakı xidmətlərini təklif edir:

 - Biznes planın hazırlanmsı

 - Texniki planın hazırlanması

 - İş planının hazırlamsı

 - Təqdimatın həyata keçirilməsi

İşinizi peşəkarlara etibar edin.

 

 

Biznes plan

Layihələrin hazırlanması

               

            Yaradılacaq müəssisədə layihə və dizayn ən çox diqqət tələb edən işlərdən biridir. Belə ki, seçiləcək torpaq sahəsi, yerin landşaftı, komunikasiya xəttləri, tikiləcək bina və s. gərək yaradılacaq müəssisənin tələblərinə tam cavab versin.          

           Şirkətimiz sizə yerli və xarici mütəxəsislərin iştirakı ilə yüksək səviyyəli layihələrin hazırlanması üçün öz xidmətlərini təklif edir.

Layihə

Açar təslim müəssisələrin tikilib-təhvil verilməsi

            "Magrotech  MMC" olaraq öz tərəfimizdən və digər şirkətlər tərəfindən hazırlanmış layihələrin tikinti və quraşdırma işlərini  də həyata keçiririk. Araşdırmalara görə tikinti və quraşdırma işləri kortəbii şəkildə həyata keçiriləndə təqribən sahibkara 30 % - a dək ziyan vura bilər. Əgər tikinti və quraşdırma zamanı hər hansı xoşagəlməz hadisələrlə qarşılaşmaq istəmirsizsə o zaman bizə müraciət edin.

İstehsal texnologiyalarının öyrədilməsi və treyninqlərin keçirilməsi

            "Magrotech" olaraq məqsədimiz innovasiyalardan istifadə edərək müassir tipli avtomatlaşdırılmış şəkildə idarə edilən kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılmasıdır. Bu zaman yeni idarə etmə sisteminə, istehsal prosesinin mənimsənilməsinə, yeni kadrlara ehtiyac duyulur. Bu ehtiyacı qarşılamaq üçün şirkətimiz tərəfindən sizə yerli və xarici mütəxəsislərin iştrakı ilə treyninqlərin keçirilməsi təklif olunur.