Arıçılıq avadanlıqları

Arıçılıq avadanlıqlarının satışı və quraşdırılması.

               Arılar müxtəlif  növ  çiçəklərdən  qida  maddəsi  toplayır  və onları orqanizmdə  yenidən  işləyərək qiymətli  məhsullara  bal, bol  mum, vərəmum, arı südünə  və s.  çevirirlər. Bal  qiymətli  qida məhsulu olmaqla   yanaşı, həm də insanların  xəstəliklərinin müalicəsində  də  uğurla  istifadə  edilir.

                      Arıçılıq-bal  arılarının  yetişdirilməsini, çoxaldılmasını, saxlanmasını, onlardan  bitkilərin  tozlandırılmasında  istifadə  edilməsini, arıçılıq  məhsullarının  istehsalını  və  emalını  əhatə  edən kənd təsərrüfatı sahəsidir. Hazırda  təsərrüfatda  arı ailələri  müasir  çoxgövdəli  və  yatıq  pətəklərdə  saxlanılır .

Bütün  sahələrdə olduğu  kimi  arıçılıqda  da  müxtəlif  növ  texnoloji  avadanlıqlardan  istifadə  olunur. Bu səbəblə  şirkətimiz  sizə  aşağıdakı  avadanlıqların  satışını  və  çatdırılmasını  təklif  edir.

ARIÇILIQ AVADANLIQLAR

Arıçılıq avadanlıqları aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Arı saxlama yeşikləri

  • Arı şanısı

  • Arıçı geyimləri

  • Bal yığma və saxlama avadanlıqları

  • Bal qablaşdırma avadanlıqları

  • Əl alətləri və s.

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı