Heyvandarlıq avadanlıqları

İri və xırda buynuzlu mal-qara üçün ferma avadanlıqlarının satışı və quraşdırılması

                Qədim  dövrlərdən  heyvandarlıq insanların  iş  fəaliyyətininəsasını təşkil etmişdir. Heyvandarlıqdan  əsasən ət, süd, yun, dəri  və  s. qida və sənaye məhsullarını  əldə  etmək  üçün  istifadə  olunur. Heyvandarlığın aparıcı  sahələrini ət və süd istehsalı təşkil edir. Heyvandarlıq istiqamətində  məhsuldarlığın artırılması, istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması, insan əməyinin azaldılması üçün xüsusi növ cins heyvanlardan istifadə edilməklə yanaşı, müassir texnologiyalar da tətbiq edilir.  

Ümumiliklə, rəqabətə davamlı məhsulların yetişdirilməsi üçün müassir texnolofiyaların tətbiqi mütləqdir.

               Bu səbəblə  şirkətimiz  sizə müasir  tipli  heyvandarlıq  fermalarının və avadanlıqlarının  layihələndirilməsini,satışını  və  quraşdırılmasını   teklif  edir.

İri və xırda buynuzlu heyvanların yetişdirilməsi üçün ferma avadanlıqları

Avadanlıqlara daxildir:

- Arakəsmələr

- Yem kilidi

- Döşəklər

- Su qabları

- Yem hazırlama avadanlıqları

- Qaşıma fırçası və s.

Avadanlıqlara daxildir:

- Manual sağım avadanlıqları

- Avtomatik sağım avadanlıqları

- Süd saxlama tankları

- Su emalı avadanlıqları və s.

iri və xırda buynuzlu heyvanlar üçün kəsim sexlərinin layihələndirilməsi, satışı və quraşdırılması.

Show More

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı