Əlaqə

       Ünvan: Azərbaycan, Bakı,  

Cəfər Cabbarlı 44.

 Tel: +994552509500

Email: sale@magrotech.com

procurement@magrotech.com

"MAGROTECH MMC"

Azərbaycan, Bakı,Cəfər Cabbarlı 44


Email: sale@magrotech.com

            procurement@magrotech.com

Telefon: (+994) 552509500 

Whatsapp: (+994) 552509500

Wechat: (+994) 552509500  

Skype: g.sarkhan1

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı