Suvarma və gübrələmə sistemləri

                    Əkinçilikdə, suvarma sistemindən mehsuldarlığın artirılması və suya qənaət edilməsi üçün istifadə olunur. Effektiv suvarma əkin hazırlığı zamanı bitkinin tez bir zamanda cücərməsinə, məhsuldarlığına və keyfiyyətinə müsbət təsir edir.
Suvarma sisteminin tətbiqi zamanı suyun  nə qədər  və nə zaman veriləcəyinə tam nəzarət edilir və bu zaman su itkisinin qarşısı əhəmiyyətli dərəcədə azalır . Suvarma sistemləri torpağın duz balanslılığının qorunmasına,onun  erroziyasının qarşısının alınmasına,suvarma zamanı su itkisinin minimuma endirməkdə və bitkinin keyfiyyətli şəkildə böyüməsinə kömək edir. Suvarma sistemlərinin tətbiq edilməsi üçün bitkilərin növləri, böyümə mərhələləri, kök quruluşu,torpağın tərkibi haqqında məlumat əldə edilməsi tələb olunur. Lazımi məlumatlar əldə edildikdən sonra tələb olunan şərtlərə uyğun suvarma sistemləri seçilir.

                   Şirkətimiz sizə aşağıda göstərilən suvarma sistemlərinin və avadanlıqlarının layihələndirilməsini, satışını və quraşdırılmasını təklif edir.

  • Pivot suvarma sistemi

  • Damcılı suvarma sistemi

  • Yağmur suvarma sistemi və s.

Suvarma boruları fitinqlər və s.

Suvarma sistemləri üçün borular, fitinqlər, kranlar və s. avadanlıqlar.

Su təmizləmə qurğuları və hissələri

Suyun tərkibinin mexaniki təmizlənməsi üçün filtirlər, qurğular və s.

Suvarma və gübrələmə sistemləri

Suvarma və gübrələmə sistemləri üçün, idarə etmə avadanlıqları, göbrələmə çənləri və s.

Suyun toplanılması və saxlanılması üçün su tankları, çənlər, geomembran örtüklər     və s.