Laborotoriya Avadanlıqları

Kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarının satışı.

              Şirkətimiz kənd təsərrüfatı sahələri üzrə ( əkinçilik, heyvandarlıq, balıqçılıq, bağçılıq və s.) dünyanın məşhur laboratoriya avadanlıqları  istehsalçılarından sizə laboratoriya avadanlıqlarının satışını və çatdırılması təklif edir. Bu avadanlıqlar müassir və inovativ dizaynı ilə birlikdə dəqiq ölçmə qabiliyətinə malikdirlər. Hal-hazırda dünyanın bir çox qabaqçıl müəssisələri bu avadanlıqlardan uğurla istifadə edirlər.Təklif edilən laboratoriya avadanlıqları və ləvazimatları aşağıdakı quruplara bölünür.

Torpaq və bitki üçün laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazları

Su və hava üçün laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazları

Heyvandalıq, quşçuluq və balıqçılıq üçün laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazları

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı