Quşçuluq avadanlıqları

Quşçuluq təsərrüfatı üçün avadanlıqların satışı və quraşdırılması

                  Cücə, toyuq, broyler, bidirçin, hindtoyuğu və dövşan yetişdirilməsi üçün hər növ avadanlıqların, qəfəslərin və digər sistemlərin açar təslim layihələndirilməsini, satışını və quraşdırılamsını təklif edirik. Şirkətimizin xammaldan başılayaraq hazır məhsulun əldə edilməsinə qədər olan istehsal prossesinin yaraıldması üçün sizinlə öz təcrübəsini bölüşməyə hazırdır. Təklif olunan avadanlıqlar və sistemlər, müştərinin istəyinə uyğun olaraq, əl ilə ,yarım avtomat, tam avtomat və rəqəmsal idarəetmə sisteminə malik quraşdırılır. Dünyada istifadə edilən bu tip texnologiyalar hər il inkişaf edir və dəyişir. Şirkətmiz sizə bu səhədə olan ən son innovativ texnologiyaların tətbiqi üçün öz xidmətlərini təklif edir.

        Şirkətimiz sizə ev quşlarının saxlanılması üçün quşçuluq fabriki və  avadanlıqlarını təklif edir. Fermalar tərəfimizdən layihələndirilir, quraşdırılıb açar təslim təhvil verilir. Bu fermalar ətlik və yumurtalıq olub, avtomatlaşdırılmış müasir tipli texnologiyalarla təchiz olunur.

Avadanlıqlara daxildir:
Havalandırma sistemi.
İstilik sistemi.
Qidalandırma sistemi.
Suvermə sistemi.
Peyin ayırma sistemi.
Yumurta yığma və qablaşdırma sistemi.
Qəfəslər.
İdarəetmə sistemi.
Kəsim sexi və s...

          Sənaye üsulu ilə quşçuluq istehsalı  müxtəlif növ qəfəs sistemlərinin tətbiqi ilə aparılır. Şirkətimiz sizə aşağıda göstərilmiş müxtəlif  növ - quşların, bildirçinlərin və dövşanların yetişdirilməsi üçün qəfəs sistemlərinin satışını və quraşdırılmasını təklif edir:

  • A tipli avtomatik qəfəs sistemi.

  • A tipli manual qəfəs sistemi.

  • H tipli avtomatik qəfəs sistemi.

  • H tipli manual qəfəs sistemi

  • Dovşan yetişdirmə qəfəsləri və s.

                    İnkubatorlar tam avtomatlaşdırılmışdır. Rütubətə və tempratura tam nəzarət, qəfəslərin 45 dərəcə bucaq altında çevrilməsi avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Rəqəmsal idarəetmə panelinə malikdır.Yumurta tutumuna görə aşağıdakı qruplara bölünür.

440, 880, 1848, 5280, 9856, 22528 ədəd.

Avadanlıqlara daxildir:

1. Yem qabları

2. Su qabları.

3. Su paylama sistemi.

4. Püskürtmə dizenfeksiya sistemi.​

5. Avtomat idarəetmə sistemi.

6. Havalandırma və nəmləndirmə sistemi.

7. İstilik sistemi və s.

.​

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı