İntensiv bağ sistemləri

İntensiv bağ təsərrüfatlarının açar təslim quraşdırılması, texnika və avadanlıqların satışı.

                    

           Müasir dünyada kənd təsərrüfatı texnologiyalarının yüksək inkişafı  bağçılığa da əhəmiyyətli təsirini göstərmişdir. Ümumiyyətlə, bağçılıq təsərrüfatı - tinglərin becərilməsini, məhsulun yetişdirilməsini, emal edilməsini, anbarlarda saxlanılmasını və satışın təşkil edilməsi prossesini özündə cəmləşdirir. Bu proses zamanı müxtəlif növ avadanlıq və texnologiyalardan istifadə edilir.   Sizə təklif etdiyimiz texnologiyalardan və avadanlıqlardan istifadə etməklə, siz məhsuladrlığı yüksəldə, insan əməyini aşağı sala, yüsək rentabellik əldə edə bilərsiz.

          Şirkətimiz sizə alma, üzüm, gilas, böyürtkən, ərik, nar və s. bu kimi meyvə bağlarının salınması, əldə edimiş məhsulun emal edilməsi üçün aşağıda göstərilmiş  xidmətini və avadanlıqlarını təklif edir.

Avadanlıqlara daxildir:
- Sinklənmiş dəmir dirəklər
- Ağac dirəklər
- Dirək asqı telləri
- Tel sapı
- Suvarma sistemi
- Quş əleyhinə tor
- Xamut , bağlayıcılar və s.
Layihəyə uyğun olaraq hər cür avadanlıqların satışını və quraşdırılmasını müştərilərimizə təklif edirik.
İntensiv meyvə bağlarının salınması üçün şirkətimiz sizə aşağıda göstərilmiş, sertfikatlaşdırılmış, 1 və 2 illik meyvə ağacı tinglərinin satışını təklif edir.
  • Qoz ( müxtəlif çeşidlərdə)
  • Alma
  • Gilas
  • Alça
  • Ərik
  • Heyva
  • Nar
  • Üzüm
  • Gavalı
  • Şaftalı və s.

Traktora qoşula bilən və ya əl ilə idarə edilən bağa qulluq texnikaları və avadanlıqlar.

               Meyvə və tərəvəz üçün emal avadanlıqlarının satışı və quraşdırılması, layihələrin hazırlanması.

 - Yuma və sortlaşdırma avadanlıqları

 - Mumlama avadanlığı

 - Qablaşdırma avadanlıqları

 - Konservləşdırmə xətti

 - Meyvə qurutma avadanlıqları

 - Soyuducu anbar və s.

Avadanlıqların texniki gödtəriciləri və s. layihəyə uyğun hazırlanır.

Üzüm bağı

Böyürtkən bağı

Alma bağı

Gilas bağı

SUVARMA SISTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Su təmizləmə qurğuları

Gübrələmə sistemi

Su rezervuarları

BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Hovuzlar

Qəfəslər

BAĞ SİSTEMLƏRİ

Bağ avadanlıqları

Tinglər

Texnikalar

Emal avadanlıqları

ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

Avadanlıqlar

Laboratoriya avadanlıqları

Torpaq və Bitki üçün

Su və Hava üçün

Heyvandarlıq üçün

TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

Texnikalar

Qoşqular

Kiçik texnikalar

Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı