Kalorifer istilik sistemi.

Avadanlıqdan əsasən istixana, quşçuluq, anbar və s. bu kimi təsərrüfatlarda istifadə edilir.

İşləmə mexanizmi tam avtomatik, termostat ilə.

Yanacaq növü: qaz, dizel və ya mazut

100000, 150000, 200000, 250000 kkal/saat gücündə istehsal olunur. Sifarışdən asılı olaraq müxtəlif gücdədə istehsal etmək olar.

KALORİFER İSTİLİK SİSTEMİ

$3.480,00Price
İstehsal gücünə uyğun qiyməti seç

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı