Oksigen generatoru.

Havada olan oksigeni havadan ayıraraq təmiz oksigen şəkilinə gətirir. Balıqçılıq təsərrüfatlarında suyun təmiz oksigenlə zənginləşdirilməsi üçün istifadə edilir. Oksigen təmizliyi təqribən 96% təşkil edir. Sistem oksigen generatoru, soyuducu aqreqat və kompressordan ibarətdir.

İstehsal gücünə görə aşağıdakı həcmlərdə təklif olunur.

İstehsal gücü: 3 Nm3/saat (50  LPM)

İstehsal gücü: 5 Nm3/saat (100 LPM)

İstehsal gücü: 15Nm3/saat (250 LPM)

İstehsal gücü: 30Nm3/saat (500 LPM)

 

İstəyinizə uyğun olaraq digər istehsal güclərində də hazırlana bilər.

OKSİGEN GENERATORU

$18.860,00Price
İstehsal gücü

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı