İstixana kompleksi üçün qazanxana sistemi.

İstixana təsərrüfatlarında qazanxana sistemindən, , soyuq qış aylarında, bitikinin inkişafı üçün lazım olan istilik tempraturunun əldə edilməsi üçün istifade edilir.  

Sistemə daxildir:

- Gücü: 2000000 kkal/saat

- İsti su qazanı: silindirik, 3 keçidli

- Odluq-nasos: Qaz və Dizel yanacaqları ilə çalışan

- Genişlənmə çəni

- Tüstü bacası

- Elektrik idarəetmə paneli

- Akssesuarlar

- Su nasosu: 2 ədəd

 

QAZANXANA SİSTEMİ - 2000000 kkal/saat

SKU: İTQN20
$23.200,00Price

  SUVARMA SISTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Su təmizləmə qurğuları

  Gübrələmə sistemi

  Su rezervuarları

  BALIQÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Hovuzlar

  Qəfəslər

  BAĞ SİSTEMLƏRİ

  Bağ avadanlıqları

  Tinglər

  Texnikalar

  Emal avadanlıqları

  ARIÇILIQ SİSTEMLƏRİ

  Avadanlıqlar

  Laboratoriya avadanlıqları

  Torpaq və Bitki üçün

  Su və Hava üçün

  Heyvandarlıq üçün

  TEXNİKA VƏ QOŞQULAR

  Texnikalar

  Qoşqular

  Kiçik texnikalar

  Tel \ Whatsapp \ Wechat :(+994) 552509500 \ Email: sale@magrotech.com                    Cəfər Cabbarlı 44, Bakı