QALVANİZƏ DƏMİRLİ SU DEPOSU

 

Rezervuarın üst hissəsi qalvanizə dəmir, daxili hissəsi isə PVC menbrandan hazırlanıb.

İstixana, balıqçılıq, bağçılıq və s. təsərrüfatlarda su anbarı kimi istifadə olunur.

Aşağıdakı həcmlərdə istehsal olunur.

 

50000 litr 5,3*2,3m
100000 litr 7,5*2,3m
150000 litr 9,1*2,3m
200000 litr 10,5*2,3m
250000 litr 11,8*2,3 m
300000 litr 12,9*2,3m

SU DEPOSU

$1.435,00Price